Leveransebeskrivelse

Vi har valgt å sette opp 2 forskjellige leveransebeskrivelser A og B.
Prisene som er oppgitt gjelder leveransebeskrivelse A.

leveranse_A
Slik kan husene leveres over hele landet.
Himohus leverer husene ferdig isolert. Innervegger er satt opp,
huset er klargjort for tekniske installasjoner.
Kunde skaffer elektriker, rørlegger, ventilasjonsarbeid

Mulig egeninnsats: plating av vegger og tak, sparkling og maling, flislegging, utvendig malerarbeid.(dette inngår ikke i leveransebeskrivelse A)

leveranse_B
Slik kan husene leveres hvor vi har etablert forhandlere.
Leveranse utover leveransebeskrivelse A, leveres da direkte av forhandler.
Finn din forhandler her.

Himohus leverer husene ferdig fra betong ihht detaljert leveransebeskrivelse.

Ta kontakt for å få tilsendt detaljert leveransebeskrivelse, disse varierer noe fra husmodell til husmodell.

A Tak Tak klargjøres til taktekking i henhold til spesifikasjon på takstein, plater eller papp.
A Yttervegger Kles med dobbelfalset kledning, isoleres ihht varmetapsberegning
A Vinduer Leveres I hvit farge, vedlikeholdsfritt material, glass ihht varmetapsberegning
A Terrassedører Leveres I hvit farge, vedlikeholdsfritt material, glass ihht varmetapsberegning
A Ytterdører Hvit farge evnt glass ihht varmetapsberegninger
A Utvendig belistning Justert rettkantbord
A Gesims Rettkantbord
A Vindskier Rettkantbord eller justert kledning
A Utlekting Min 23 mm utlekting for kledning
A Isolasjon Ihht tek 10 , yttervegger og tak isoleres.
A Terrasser Utføres som åpen løsning hvor ikke annet er avtalt, det brukes impregnert materiale på utvendige terrasser
B Innervegger Bekles med gipsplater
B Innerdører Formpresset hvite dører leveres som standard
B Himlinger Himlinger bekles med gipsplater
B Listverk Karmlist 10/12*58mm hvitmalt – taklist hvitmalt skyggelist
B Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg til hovedleilighet, kullfilter til kjøkkenventilator.
B Rørleggerarbeid Det leveres rør I rør system, med eget vannskap, avsluttes med forstillingskraner I vegg, klart til tilkopling baderomsmøbler etc.
B Elektriker arbeid Det leveres med sikringsskap og elektriske punkter ihht tek 10
B Trapper Det leveres med I ubehandlet furutrapp
B Kjøkken/baderoms-innredning Kjøkken og baderomsinnredning inngår ikke